Banionis J. (2014). Prano Mašioto (1863–1940) palikimas: matematikos istorijos raiška ir plėtotė Lietuvoje. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 55(B), 12–16. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2014.03