Krylovas A., & Kosareva N. (2014). Kriterijų svorių balansavimas taikant Kemeny medianą. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 55(B), 50–54. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2014.10