Mockus J., & Vinogradova I. (2014). Bajeso metodo taikymas nuotolinių kursų kokybei vertinti. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 55(B), 90–95. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2014.17