Krylovas A., & Kosareva N. (2016). Kriterijų derinimas svorių balansavimo metodu taikant entropijų reikšmes sprendimo priemimo uždaviniui spręsti. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 57(B), 43–48. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2016.08