Banionis J. (2016). Matematikas Mečislovas Mačernis (1897–1968) – didaktikos mokslo pirmeivis Lietuvoje. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 57(B), 116–121. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2016.21