Kosareva N., & Krylovas A. (2009). Diagnostinio testo matematinio modelio tyrimas. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 50(proc. LMS), 202–207. https://doi.org/10.15388/LMR.2009.36