Šnipas M., & Valakevičius E. (2008). Skirstinių aproksimavimo eksponentiniais mišiniais taikymas aptarnavimo sistemoms modeliuoti. Lietuvos Matematikos Rinkinys, 48(proc. LMS), 245–251. https://doi.org/10.15388/LMR.2008.18103