Paulionienė L. Erdvinis ARMA modelis vėjų greičių duomenims. Lietuvos matematikos rinkinys, v. 53, n. A, p. 102–107, 15 gruodž. 2012.