Katauskis P.; Ivanauskas F.; Laukevičius S. Biojutiklių signalo pusėjimo konstantos skaičiavimas, naudojant reakcijos-difuzijos lygtis. Lietuvos matematikos rinkinys, v. 55, n. A, p. 1–6, 15 gruodž. 2014.