Banionis J. A. Bendiko (1867–1939) „Didžiasis Žemaiczių ir Lietuvos Elementorius“ – aritmetikos pradmenų šaltinis. Lietuvos matematikos rinkinys, v. 53, n. B, p. 141–144, 20 gruodž. 2012.