Gesevičienė V.; Mazėtis E. IV klasės mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus sąlygojantys veiksniai. Lietuvos matematikos rinkinys, v. 54, n. B, p. 105–110, 20 gruodž. 2013.