Sičiūnienė V.; Valatkevičienė J. Matematikos mokytojo pasirengimo taikyti informacines technologijas mokinių mokymui(si) tyrimas. Lietuvos matematikos rinkinys, v. 54, n. B, p. 190–195, 20 gruodž. 2013.