Krylovas A.; Kosareva N. Kriterijų svorių balansavimas taikant Kemeny medianą. Lietuvos matematikos rinkinys, v. 55, n. B, p. 50–54, 20 gruodž. 2014.