Mockus J.; Vinogradova I. Bajeso metodo taikymas nuotolinių kursų kokybei vertinti. Lietuvos matematikos rinkinys, v. 55, n. B, p. 90–95, 20 gruodž. 2014.