Bartkutė-Norkūnienė V. Stochastinės aproksimacijos metodai atraminių vektorių klasifikavimo algoritmuose. Lietuvos matematikos rinkinys, v. 48, n. proc. LMS, p. 299–305, 21 gruodž. 2008.