Banionis Juozas. 2012. „A. Bendiko (1867–1939) ,Didžiasis Žemaiczių Ir Lietuvos Elementorius‘ – Aritmetikos Pradmenų šaltinis“. Lietuvos Matematikos Rinkinys 53 (B), 141–144. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2012.26.