Čiegis Raimondas, Jankevičiūtė Gerda, ir Leonavičienė Teresė. 2013. „Pagrindinių komponenčių išskyrimo Metodo Taikymas Šredingerio lygčiai“. Lietuvos Matematikos Rinkinys 54 (B), 1–5. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2013.01.