Gesevičienė Vilma, ir Mazėtis Edmundas. 2013. „IV klasės Mokinių Matematikos mokymo(si) Pasiekimus sąlygojantys Veiksniai“. Lietuvos Matematikos Rinkinys 54 (B), 105–110. https://doi.org/10.15388/LMR.B.2013.20.