Katauskis P., Ivanauskas F. ir Laukevičius S. (2014) „Biojutiklių signalo pusėjimo konstantos skaičiavimas, naudojant reakcijos-difuzijos lygtis“, Lietuvos matematikos rinkinys, 55(A), p. 1–6. doi: 10.15388/LMR.A.2014.01.