Lieponienė J. ir Kulvietienė R. (2011) „Pažymių konvertavimo iš vienos vertinimo skalės į kitą matematinis modelis“, Lietuvos matematikos rinkinys, 52(proc. LMS), p. 116–121. doi: 10.15388/LMR.2011.me12.