Švitra D. ir Žemaitis G. (2012) „Drūkšių ežero (Ignalinos AE aušintuvo) ichtiocenozės dinamika“, Lietuvos matematikos rinkinys, 53(B), p. 124–129. doi: 10.15388/LMR.B.2012.23.