Gesevičienė V. ir Mazėtis E. (2013) „IV klasės mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus sąlygojantys veiksniai“, Lietuvos matematikos rinkinys, 54(B), p. 105–110. doi: 10.15388/LMR.B.2013.20.