Krylovas A. ir Kosareva N. (2014) „Kriterijų svorių balansavimas taikant Kemeny medianą“, Lietuvos matematikos rinkinys, 55(B), p. 50–54. doi: 10.15388/LMR.B.2014.10.