Stonkienė L. ir Ivanauskas F. (2014) „Interferencinių medžiagų įtakos biojutikliui su porėtąja membrana matematinis modeliavimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 55(B), p. 131–136. doi: 10.15388/LMR.B.2014.25.