Andziulienė B. ir Valionienė E. (2009) „Ugdymo proceso organizavimo ergonominiai aspektai“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 58–63. doi: 10.15388/LMR.2009.10.