Šnipas M. ir Valakevičius E. (2008) „Skirstinių aproksimavimo eksponentiniais mišiniais taikymas aptarnavimo sistemoms modeliuoti“, Lietuvos matematikos rinkinys, 48(proc. LMS), p. 245–251. doi: 10.15388/LMR.2008.18103.