[1]
Roman S. ir Štikonas A., „Diskretaus uždavinio su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis Gryno funkcija“, LMR, t. 52, nr. proc. LMS, p. 291-296, gruodž. 2011.