[1]
Paukštaitė G. ir Štikonas A., „Apibendrintosios Gryno funkcijos antrosios eilės diskretiesiems uždaviniams su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis“, LMR, t. 53, nr. A, p. 96-101, gruodž. 2012.