[1]
Paulionienė L., „Erdvinis ARMA modelis vėjų greičių duomenims“, LMR, t. 53, nr. A, p. 102–107, gruodž. 2012.