[1]
Katauskis P., Ivanauskas F., ir Laukevičius S., „Biojutiklių signalo pusėjimo konstantos skaičiavimas, naudojant reakcijos-difuzijos lygtis“, LMR, t. 55, nr. A, p. 1–6, gruodž. 2014.