[1]
Praninskas G., „Apie kai kurios hypererdvės su Ocanisk¸aja (C0,C1) topologija kardinalinius invariantus“, LMR, t. 53, nr. A, p. 112–116, gruodž. 2012.