[1]
Kasparavičiūtė A. ir Deltuvienė D., „Atsitiktinio dėmenų skaičiaus Gauso atsitiktinių dydžių kvadratų sumos didžiųjų nuokrypių teoremos“, LMR, t. 56, nr. A, p. 36–41, gruodž. 2015.