[1]
Daniušis P., Vaitkus P., ir Petkevičius L., „Hilberto–Šmito komponenčių analizė“, LMR, t. 57, nr. A, p. 7–11, gruodž. 2016.