[1]
Drungilas P. ir Klimavičius L., „Kubinių algebrinių skaičių multiplikatyvusis priklausomumas“, LMR, t. 58, nr. A, p. 7–9, gruodž. 2017.