[1]
Lieponienė J. ir Kulvietienė R., „Pažymių konvertavimo iš vienos vertinimo skalės į kitą matematinis modelis“, LMR, t. 52, nr. proc. LMS, p. 116–121, gruodž. 2011.