[1]
Gudelytė L., Krylovas A., Laukevičius T., ir Kosareva N., „Klasifikuojančio testo klausimų konstravimas, esant kiekybiniams diagnostiniams požymiams“, LMR, t. 53, nr. B, p. 73–77, gruodž. 2012.