[1]
Švitra D. ir Žemaitis G., „Drūkšių ežero (Ignalinos AE aušintuvo) ichtiocenozės dinamika“, LMR, t. 53, nr. B, p. 124–129, gruodž. 2012.