[1]
Banionis J., „A. Bendiko (1867–1939) ,Didžiasis Žemaiczių ir Lietuvos Elementorius‘ – aritmetikos pradmenų šaltinis“, LMR, t. 53, nr. B, p. 141–144, gruodž. 2012.