[1]
Krylovas A. ir Kriauzienė R., „Dujų dinamikos lygčių su pradinėmis ir kraštinėmis sąlygomis tyrimas ir atitinkamos suvidurkintos sistemos konstravimas“, LMR, t. 54, nr. B, p. 42–47, gruodž. 2013.