[1]
Stonkienė L., Ivanauskas F., ir Malinauskas A., „Interferencinių medžiagų įtakos amperometriniam jutikliui matematinis modeliavimas“, LMR, t. 54, nr. B, p. 60–65, gruodž. 2013.