[1]
Gesevičienė V. ir Mazėtis E., „IV klasės mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus sąlygojantys veiksniai“, LMR, t. 54, nr. B, p. 105–110, gruodž. 2013.