[1]
Pincevičius A. ir Bekešienė S., „Pasirenkamojo dalyko ,Intelektualiosios technologijos karyboje‘ dėstymo ypatumai“, LMR, t. 54, nr. B, p. 167–172, gruodž. 2013.