[1]
Sičiūnienė V. ir Dargytė J., „Aštuntokų matematikos pasiekimai: kokybiniai ir kiekybiniai aspektai“, LMR, t. 54, nr. B, p. 184–189, gruodž. 2013.