[1]
Sičiūnienė V. ir Valatkevičienė J., „Matematikos mokytojo pasirengimo taikyti informacines technologijas mokinių mokymui(si) tyrimas“, LMR, t. 54, nr. B, p. 190–195, gruodž. 2013.