[1]
Dagienė V., Feiferytė S., ir Sutkutė E., „Pradinių klasių mokinių informatikos kognityviniai gebėjimai“, LMR, t. 55, nr. B, p. 17–22, gruodž. 2014.