[1]
Krylovas A. ir Kosareva N., „Kriterijų svorių balansavimas taikant Kemeny medianą“, LMR, t. 55, nr. B, p. 50–54, gruodž. 2014.