[1]
Puriuškis G., „Realiųjų skaičių aksiomatika ir matematinės analizės dėstymo pradžia“, LMR, t. 55, nr. B, p. 117–120, gruodž. 2014.