[1]
Stonkienė L. ir Ivanauskas F., „Interferencinių medžiagų įtakos biojutikliui su porėtąja membrana matematinis modeliavimas“, LMR, t. 55, nr. B, p. 131–136, gruodž. 2014.