[1]
Krylovas A., „Dviejų silpnai netiesinių lygčių dalinėmis išvestinėmis hiperbolinės sistemos asimptotinis integravimas“, LMR, t. 57, nr. B, p. 31–36, gruodž. 2016.