[1]
Krylovas A. ir Kosareva N., „Kriterijų derinimas svorių balansavimo metodu taikant entropijų reikšmes sprendimo priemimo uždaviniui spręsti“, LMR, t. 57, nr. B, p. 43–48, gruodž. 2016.